Bedrijven passen zakenreisbeleid aan voor remote en hybride werknemers

April 28, 2024

In de nasleep van de wereldwijde pandemie hebben bedrijven hun beleid voor zakenreizen aanzienlijk moeten herzien, vooral in het licht van de toename van remote en hybride werkvormen. Een recente enquête uitgevoerd in januari door de Global Business Travel Association (GBTA) onthult dat bijna de helft van de ondervraagde bedrijven hun reisbeleid heeft aangepast om deze nieuwe werkrealiteit te accommoderen. Uit de GBTA-enquête, waaraan 707 respondenten deelnamen, blijkt dat 27% van de bedrijven hun reisbeleid sinds de pandemie heeft herzien. Een bijkomende 21% is momenteel bezig met het formuleren van nieuwe richtlijnen. Opvallend is dat 40% aangeeft geen wijzigingen aan te brengen in de reisprogramma’s voor hun remote of hybride werknemers.

Reiskosten en Vergoedingen

Een interessant aspect dat naar voren komt, is de verandering in reiskosten. Volgens het rapport ervaren 27% van de bedrijven hogere reiskosten om te voldoen aan de behoeften van hybride en remote werknemers. Dit in contrast met 37% van de bedrijven die geen verandering in kosten rapporteren.

De enquête belicht ook specifieke beleidspunten die worden herzien:
- Toegestane soorten vergaderingen voor reizen: 40%
- Frequentie van reizen naar het kantoor door de werknemer: 32%
- Typen van transport die voor vergoeding in aanmerking komen: 26%
- Dagvergoedingen en accommodatiekosten worden respectievelijk door 22% en 20% van de bedrijven aangepast.

Bedrijfsmandaten en Werknemerlocaties

Bedrijven zoals grote financiële diensten en technologiegiganten, waaronder Apple en Google, hanteren vaak een in-office beleid van drie tot vier dagen per week. Dit stelt de financiële last van pendelen vaak op de schouders van de werknemer. Echter, in scenario's waarin een werknemer slechts periodiek aanwezig hoeft te zijn, neemt de werkgever meestal de reiskosten voor zijn rekening.

De Realiteit van Interne en Gemengde Reizen

De opkomst van gemengde vrije tijd en zakenreizen is een ander belangrijk thema. Chris Ely, onderzoeksdirecteur bij GBTA, benadrukt dat werkreizen vaak overgaan in persoonlijke vakanties, vooral als het verlengen van een trip geen extra kosten met zich meebrengt. Uit de GBTA-enquête van 2023, waaraan 4.300 zakelijke reizigers deelnamen, blijkt dat meer dan 40% van de reizigers enige persoonlijke tijd toevoegt aan hun zakenreizen.

Het zakenreislandschap is duidelijk aan het veranderen, met een verschuiving naar meer flexibiliteit en een groeiende nadruk op het balanceren van kosten tegenover werknemerstevredenheid en operationele efficiëntie. De uitdaging voor bedrijven blijft hoe ze dit het beste kunnen managen binnen hun corporate reisprogramma's.

Categories:zakenreizen